Senin, 11 Februari 2013

Surat Undangan Rapat


No                   :                                                                                      Pondok Jaya ,Febuari  2013
Lamp               : -
Hal                  : Undangan 


Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Sdr
     Di  -  Tempat


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak /Ibu/Sdr  selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT, sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari ,Amiin. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya ,para sahabatnya dan para pengikutnya
.
Dengan ini Kami selaku Panitia Pengurus Musholah Nurul Iman mengundang Bapak/ibu/sdr untuk hadir pada:

                       
Hari / Tanggal             : Senin, 03 Febuari 2013
                        Waktu                         : Ba,da Isya . s/d Selesai
                        Tempat                        : Musholah Nurul Hikmah
                        Acara                           : Rapat dengar Pendapat  MAULID AKBAR 
                                                            
                                             .

Demikianlah Undangan  ini kami sampaikan ,atas perhatiaan dan kedatangannya , kami ucapkan terima kasih .

Wasalamu’ alaikum Wr . Wb .
                                                                                                      
                                                                                                                          Hormat kami,
                                                                                                            Ketua Musholah Nurul Hikmah
                                                                                                        ( H. Obari )                                                                                    
                                                                             

Tidak ada komentar:

Posting Komentar